Datorspel - roliga spelAtt vara skicklig på datorspel

Prestation kan vara en stor drivkraft enligt många forskare. Tre av respondenterna tyckte att datorspel gärna fick vara svåra. De beskrev svårigheterna som uppkom i olika spel som roliga och stimulerande. Utmaningen blev någonting väldigt positivt. När man väl klarat av ett problem fick där gärna finnas en helt ny ännu svårare utmaning eller en nästa svårighetsgrad. Det talades mycket om att vinna, antingen över spelet eller över en annan person (eller flera om det gällde spel över Internet). När det gällde att klara ett spel verkade det som om spelarna kände sig duktiga då de nått slutet. Christine sa t.ex. att hon var väldigt resultatinriktad och kunde sätta upp en deadline för när hon skulle ha nått ett visst mål i ett spel vilket väl tyder på att prestation var någonting centralt för henne i datorspelssammanhang. Olof talade också om att det var viktigt att just vinna över spelet. Alltihop var som en tävling där det gällde att bli bäst. Körde man fast blev man irriterad och ville kämpa för att ta sig förbi det hinder där man fastnat. Johanna var däremot inte lika noga med att klara spelen och tyckte även att datorspel i allmänhet gärna fick vara ganska lätta. Dock beskrev också hon att det bästa med att ha klarat ett spel bl.a. var att få känna sig duktig.

Det är tydligt att merparten av spelarna tyckte att det var väldigt roligt med ordentliga svårigheter som efter många försök till slut klarades av. Det gav en tillfredsställelse som verkade göra att de kunde tillskriva sig själva nya, positiva egenskaper. Kanske kan man gå så långt att man säger att deras självförtroende i någon mån ökade.

Mina intervjupersoner nämner dock aldrig att någon annan människas åsikt på något sätt skulle spela någon roll. Uppskattning verkar inte vara vad de är ute efter, inte heller verkar de vara rädda för att misslyckas och göra sig till åtlöje. Åtminstone nämner ingen av dem någonting sådant. Om det dock kan vara så att spelarnas självförtroende ökar i och med att de klarar av svåra prestationer i datorspel skulle detta i sin tur kunna härledas till en djupare form av prestationsmotiv. De nya egenskaper de tillskriver sig själva skulle kunna generaliseras och komma att gälla andra områden i livet.Tillbaka till Datorspel