Datorspel - roliga spelEtt datorspels story

En viktig drivkraft som nämndes gång på gång både när vi diskuterade konkreta/abstrakta faktorer och mål var ”storyn”, alltså den handling eller bakgrundshistoria som finns i de flesta datorspel. Den talar om vad som hänt tidigare och varför ett visst uppdrag måste slutföras. Storyn nämndes av två av intervjupersonerna som en av de saker de satte värde på hos datorspel i allmänhet.

Vad gällde målet verkade storyn ha en väldigt stor betydelse. Ett par av intervjupersonerna sa att det som var roligt med att klara ett visst spel var att ha fått se hela handlingen utspela sig, att man så att säga hade rott i land uppdraget. Man ville förstå sig på alla samband som hörde historien till och få en sorts komplett bild av alltsammans. Många datorspel är uppbyggda så att man bara får reda på fortsättningen på storyn så länge man klarar sig vidare i spelet och detta verkade vara en stark drivkraft om handlingen var intressant. Slutscenen som brukar spelas upp då man klarat ett spel knöt ihop hela historien för spelarna och upplevelsen av att ha utfört alla uppdrag och fixat allting tycktes bli större ju mer engagerad man varit i handlingen.

De s.k. mellanspelen (cut scenes på engelska) hade också stor betydelse i vissa datorspel. Ett exempel på ett sådant spel är Halflife där man då och då när man klarat något uppdrag får se små videosekvenser där fortsättningen på handlingen berättas. Slutet var med andra ord inte det enda målet vad gällde handlingen. Storyn gjorde också att man ville veta vad som skulle hända härnäst, inte bara hur det skulle sluta.

Handlingen verkade dock inte ha alls lika stor betydelse för om man skulle spela ett spel igen efter att ha klarat det. Detta berodde på att man redan sett hur det skulle gå och att det inte längre skulle finnas några överraskningar. Spel man spelade om och om igen verkade ha någon annan egenskap som jag återkommer till under rubriken nedan. Olof gjorde t.ex. stor skillnad på att vilja komma vidare för att se fortsättningen på handlingen och att vilja avancera för att få se nya banor och miljöer.Tillbaka till Datorspel