Datorspel - roliga spelMålet att klara spelet?

Det verkade som om ingen utav intervjupersonerna egentligen förstod vad jag menade med ordet ”mål” när vi pratade om datorspel. För dem var det självklara ”målet” att bara spela och ha kul. Verklighetsflykten och avkopplingen i sig verkade vara det allra viktigaste men är nog snarare en orsak till spelandet än ett ordentligt mål.

I övrigt skulle man kunna se det som att intervjupersonerna har haft två olika sorters mål: dels de mål som spelet bestämmer åt dem och dels de mål de sätter upp åt sig själva. Naturligtvis kan man se det som om man alltid bestämmer målet själv och hur långt man vill komma, men spelen har ändå någon slags ”rekommendation” för vad spelaren ska sträva efter.

Det vanligaste målet som nämndes när det gällde själva spelen var att klara dem. Detta var viktigt dels för att man skulle få en känsla av att man var duktig eller en lättnad över att äntligen ha fått se precis allt i spelet. Man hade också fått reda på hur storyn slutade och fick se slutscenerna. Andra mål kunde vara att besegra kompisen bredvid eller en annan spelare över Internet.

De mål som intervjupersonerna själva satt upp för sig bestod i att t.ex. hitta precis alla hemligheterna i ett spel eller att spela så ”felfritt” som möjligt. Christine och Olof kände sig som riktiga experter på Super Mario Bros respektive Castlevania och strävade därför efter att klara av svårigheterna så snyggt som möjligt. Christine hade en dröm om att någon gång klara Super Mario Bros utan att bli skadad en enda gång på sista banan så att hon kunde gå i mål och vara den ”stora Mario”.

När det gällde spelen med möjlighet till multiplayer brydde sig Johan mest om att nå en viss poängnivå för att sedan kunna besegra andra spelare över Internet.

Johanna däremot utmärkte sig genom att inte bry sig speciellt mycket om att klara spelen eller att prestera någonting över huvud taget. För henne verkade inte prestationen vara av lika stor betydelse som för de andra. Hon tyckte helt enkelt att det var avkopplande att slippa prestera någonting medan de andra verkade se prestationen som en speciell form av avkoppling.

Delmålen var också viktiga för att hålla igång spelandet så att motivationen hela tiden fick näring. Exempel på delmål kunde vara att klara en bana eller ett uppdrag, besegra en miniboss eller att bli starkare och få möjligheter att utföra fler handlingar.

Kanhända är det så att delmålen på sätt och vis är ännu viktigare än det stora målet eftersom det är de som gör att spelaren hela tiden lockas att spela vidare. Utan delmål skulle kanske målet te sig alltför långt borta, i synnerhet när det gäller datorspel som tar lång tid att spela och där man måste spara sina framsteg. När man vet att man har dagar eller t.o.m. veckor eller månader kvar för att komma till slutet blir det nog inte att man tänker alltför mycket på det i början.Tillbaka till Datorspel