Datorspel - roliga spelOrd och termer inom datorspel

3D-spel – 3D lägger en extra dimension till spelets grafik. I 2D beskrivs objekten av x- och y-koordinater på ett plan. I 3D däremot tillkommer en z-koordinat vilket ger känslan av ett rum. I 3D-spel kan spelfigurerna alltså springa omkring i en värld med ett djup i, till skillnad från i 2D-spelen. 3D-spel har blivit vanligare på senare tid och kräver mer datorkraft.

Bana – Ett sorts avsnitt i spelet. Har en tydlig början och ett slut. (Ibland kallas bana i stället för ”level”, men level kan också användas som beteckning för ”nivå” i pusselspel. I dessa spel talar man sällan om banor. Level kan också innebära erfarenhetsnivå i rollspel – se nedan under Genrer.)

Bit – En bit är en informationsenhet. Ju fler bitar desto mer information kan spelet hantera och desto mer avancerat blir det vad gäller grafik, minne, ljud osv. TV-spelskonsolerna har ett fast antal bitar till sitt förfogande.

Bonus – Kallas det spelaren får när denne gjort någonting bra enligt spelets norm. Det är en sorts extra tilldelning, någonting som inte är helt nödvändigt för att klara spelet. Kan vara i form av användbara föremål, poäng osv. Jag har ibland valt att använda en pluralform av ordet, ”bonusar”, eftersom det inte rör sig om den sortens bonus vi pratar om i dagligt tal utan faktiskt någonting mer konkret som kan förekomma i flertal.

Bonusbana – En bana som inte är nödvändig för att klara spelet men som kan ge vissa fördelar såsom extraliv eller annat.

Boss – En större fiende som många gånger har lika mycket eller mer energi än en själv. Bossen utgör ett sorts mål – man måste oftast besegra den för att kunna komma vidare.

Continue – En möjlighet att få fortsätta spelet trots att man förlorat alla liv. I många spel får man då inte börja om exakt där man slutat, utan i början av världen eller banan man kommit till.

Extraliv – I en del spel kan man få ett extra liv efter att t.ex. ha klarat en bonusbana, samlat ett visst antal poäng eller helt enkelt hittat ett föremål som ger liv. Man får då ett liv, en chans till.

Gubbe – Huvudpersonen i spelet, den figur man styr. Egentligen inget vedertaget uttryck men väl använt bland datorspelare.

”Klara ett spel” – I många spel finns ett slut, en punkt då man inte kommer längre och har utfört alla uppdrag som krävs. Detta kallas för att klara spelet. Ofta spelas speciella slutscener upp som berättar slutet på spelets story.

Konsol – Konsolspel är videospel med fristående basenhet använd till detta enda ändamål, t.ex. Nintendo och PlayStation. Jämför med PC-spel som ju spelas på datorn. (Somliga verkar föredra att stava ordet med två l istället för ett. Det är svårt att säga vilken stavning som är den korrekta eftersom båda förekommer.)

Liv – I de flesta spel har man ett visst antal försök på sig att klara spelet och för det mesta innebär ett misslyckande att man dör varpå man förlorar ett liv. Liven får symbolisera försöken.

Mellanspel – Små animerade videosekvenser eller stillbilder med information om vad som händer mellan banorna.

Miniboss – En mindre boss som man inte tar den slutgiltiga striden mot (jämför med slutboss). Ibland menar man med miniboss en boss som är lokaliserad mitt ute på en bana och alltså inte markerar slutet på banan. 49

Multiplayer – Spelande via en server på Internet. Många spelare kan vara involverade i samma spel. Gäller endast PC-spel och ett fåtal nyare konsoler, t.ex. Xbox live.

Password – I en del spel kan man få ett s.k. password vilket består av en kombination av siffror, bokstäver och/eller specialtecken. Detta gör att man genom att knappa in teckenkombinationen kan stänga av spelet och fortsätta senare utan att förlora sin position.

Poäng – Poäng erhålles i vissa spel när spelaren utför olika bra handlingar (enligt spelets norm). Poäng kan leda till att gubben blir starkare eller ge extraliv m.m. I rollspel finns speciell poängberäkning som skiljer sig från andra spel (se genrebeskrivningen för rollspel nedan).

Singleplayer – Att spela ensam. Används främst som en motsatsterm när det handlar om spel som går att spela i multiplay också. Uttrycket används sällan om spel som inte går att spela över Internet.

Slutboss – Den sista (och oftast största och svåraste) bossen i spelet. För det mesta har man klarat spelet när man har besegrat slutbossen.

Videospel – Videospel kallas även ibland för TV-spel och spelas på konsoler.

Värld – Många spelare använder ordet värld för att beskriva en stor avgränsad del i ett spel. Världarna kan skilja sig mycket från varandra vad gäller t.ex. miljö, klimat eller tidsålder. En värld kan innehålla ett flertal banor.Tillbaka till Datorspel