Datorspel - roliga spelPoäng i datorspel

Innan konsolerna gjorde sin stora frammarsch fanns en annan typ av mindre ”fick-datorspel”. Den populäraste sorten var de s.k. Game & Watch-spelen från Nintendo som bestod av en liten skärm på ca en decimeter med inbyggda knappar. I dessa väldigt enkla datorspel var poängberäkning en självklarhet och kanske en utav de viktigaste inslagen. När de mer avancerade video- och PC-spelen kom hängde dessa poäng ibland med, men fick en underordnad roll.

Johanna tyckte inte att poäng var någonting som var speciellt viktigt eller kul. I spel som Bubble Bobble där man hela tiden får extremt mycket poäng tyckte hon det kunde vara roligt just i den sekunden men annars var hon inte särskilt mycket för att sätta statistik eller slå rekord och sådana saker.

Christine tyckte att poängens betydelse berodde helt på spelgenren. I spel som t.ex. Super Mario Bros där poängen bara rasade in och där man knappt hade någon överblick över den tyckte hon det var tämligen värdelöst. Hon menade att man försökte ta så många mynt och hoppa på så många tegelstenar som möjligt men att man inte gjorde detta för poängens skull utan snarare för att man vill ta alla mynt och känna en känsla av fullständighet. Hon tyckte också att om poängen var överskådlig, t.ex. om man fick en poäng för varje fiende man dödade, så skulle man kunna se någon sorts mening med det. Det skulle alltså vara motiverande om man verkligen såg och förstod vad man fick poäng för. Men som hon sa:

"Ja nu får du tio miljoner om du rullar över den här rampen, vad är det? Det är ju helt värdelöst!”

poäng i datorspel

Johan struntade i praktiskt taget allt vad poängberäkning hette såvida det inte handlade om s.k. erfarenhetspoäng. Denna sorts poängberäkning förekommer mestadels i rollspel men också i vissa actionspel. Det fungerar så att ju fler fiender man klarar och ju längre in i spelet man kommer desto fler erfarenhetspoäng får man. När man har nått vissa summor ökar också andra typer av poäng som är knutna till denna erfarenhet t.ex. HP eller ”hit points”, dvs. en sorts hälsans poängsumma som sjunker ju mer gubben blir träffad, attackpoäng, försvarspoäng, poäng på olika färdigheter osv. Denna typ av poäng är alltså en mycket viktig del av spelet och utan den skulle en hel genre av datorspel tvingas vara annorlunda i grunden. Johan tyckte alltså att erfarenhetspoäng var väldigt viktigt.

Olof tyckte att poäng var ett ganska tråkigt inslag i de spel där det fanns, i synnerhet poäng som inte gav någonting utan som bara steg ju längre man kom. Fick man däremot extraliv vid en viss poängsumma kunde det vara värt att kämpa för. Även i de datorspel där man fick bonuspoäng om man spelade extra bra, t.ex. ju fler fiender man dödade samtidigt, kunde det vara lite roligt men aldrig jätteroligt. När det gällde poängberäkning av typen erfarenhetspoäng tyckte han att det var viktigt att man inte tvingades springa fram och tillbaka och döda lätta fiender gång på gång bara för att bli starkare. Erfarenhetspoäng skulle vara en naturlig del i spelandet, annars var det inte bra.Tillbaka till Datorspel